Søk
 

English

 

[Du står her: Engelsk]

Inkludert våre fast ansatte tømrere og montører sysselsetter vi daglig mellom 20 og 50 personer, alt etter hvilke oppdrag vi har på trappene. Dette grunnet et utstrakt samarbeide med andre firmaer og selvstendige montører.

Bygginnredning AS er en innendørsentreprenør med tilhold i Sandefjord, Vestfold, ca 11 mil sør for Oslo. Vi er en totalleverandør av systeminnredninger for næringsbygg, inkludert systemhimlinger, skillevegger og kontorfronter med glass og dører.

Bygginnredning AS ble etablert i 1996 og har siden den tid holdt til på samme adresse, Skolmar 25 i Sandefjord.

I tillegg til systeminnredninger kan vi levere alle nødvendige tjenester i forhold til prosjektering, samordning og prosjektledelse av mindre prosjekter, dog holder vi oss til innendørs arbeider.

Vi kan påta oss rollen som en innendørs totalentreprenør, med ansvar for alle bygningsmessige konstruksjoner, inkludert lyd- og brannklassifiserte konstruksjoner samt alle tekniske fag som rør, ventilasjon og elektro.

Vi har sentral godkjenning for prosjektering i klasse 1 og utførende og kontrollerende i klasse 2. Dersom det skulle være behov for prosjekteringstjenester i høyere tiltaksklasser har vi eksterne samarbeidspartnere som kan tilknyttes prosjektet.

Pr i dag er vi 4 personer i administrasjonen:

    * Svein Wirum er daglig leder og prosjektleder.
    * Bodil Wirum er økonomi- og kontoransvarlig.
    * Bjørn Wirum er prosjektleder og IT-ansvarlig.
    * Jens Christoffersen er byggeleder og lageransvarlig.

Inkludert våre fast ansatte tømrere og montører sysselsetter vi daglig mellom 20 og 50 personer, alt etter hvilke oppdrag vi har på trappene. Dette grunnet et utstrakt samarbeide med andre firmaer og selvstendige montører.

Vi har i dag prosjekter under utførelse og / eller i ordre over store deler av østlandet.

Vi startet opp i meget beskjeden målestokk i 1996 og har vokst oss sakte, men sikkert opp til en omsetning på over 20 millioner kroner i 2000 og ligger i overkant av dette i senere år.

Vi produserer i dag så godt som ingenting selv av de produktene vi leverer og monterer. Vi har kort og godt funnet ut at det ikke lønner seg. Dessuten er det andre som har bedre forutsetninger, i form av blant annet bedre lokaler og produksjonsutstyr, til å lage gode produkter. Vi mener at vi i dag har avtaler med de beste leverandørene vi kan finne av de fleste produktene våre kunder har bruk for.

Bygginnredning er medlem av Norsk Innredning, en gruppe bedrifter av samme type som oss selv, geografisk spredt rundt om i Sør-Norge. Totalt er det i dag 5 medlemmer, med baser i Ålesund, Bergen, Kristiansand/Arendal, Sandefjord/Moss og Gjøvik. Se Norsk Innredning's nettsted for mer informasjon og lenker til de andre partnerne.